‘Koru, asuste vai vaate? Käsitteiden rajoja etsimässä’ - opinnäytetyön artefakti

2003. Hopea (925), villa.