‘Koru, asuste vai vaate? Käsitteiden rajoja etsimässä’ – opinnäytetyön artefakti

Yksityiskohta. 2003. Hopea (925), villa.